Contact

2015 januari - Kerstpakket Fiscaalvriendelijk

Het kerstpakket is fiscaalvriendelijk

Werkkostenregeling vanaf 2015

Tot 1 januari 2015 kon men jaarlijks kiezen tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Dat kan nu niet meer. Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht en is de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen vervallen. De werkkostenregeling maakt de loonbelasting een stuk eenvoudiger. Tegelijkertijd is de administratieve rompslomp bij de belastingaangifte van kerstpakketten aanzienlijk vereenvoudigd. Er staat u dus niets in de weg om uw medewerkers een royaal kerstpakket te schenken.

Werkgevers kunnen onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. Een voorbeeld hiervan is het kerstpakket. De werkgever mag alleen onbelast vergoedingen geven als het totaalbedrag onder 1,2% van de loonkosten blijft. Dit is de vrije ruimte. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen uit de vrije ruimte. (Bron: GePeBe -2015)